Jak vypadá montáž terasy WoodPlastic®

Pro montáž teras WoodPlastic® se využívá tzv. skrytého kotvení prken. Nosiče se volně pokládají na podloží a prkna se k nim přichycují nerezovými klipy a vruty. Na závěr se boky zakryjí zakončovacími lištami, aby byl výsledek dokonalý. Montáž tedy probíhá téměř stavebnicovým systémem.

Montáž terasy WoodPlastic® doporučujeme vždy svěřit odborníkům z terasových center, kteří mají s montáží teras dlouholeté zkušenosti a dokáží proto nainstalovat i terasy složitějších tvarů. Poradí si s terasou u bazénu, kolem vířivky, a jinými detaily, jakou jsou schůdky, obložení zídek kolem terasy, zakulacené tvary, výřezy v terase apod. Malé či velmi jednoduché terasy dokáže zvládnout i šikovný kutil. Při montáži svépomocí se však vždy řiďte oficiálním instalačním manuálem, jež obdržíte při zakoupení terasových prken – jeho dodržování je důležité pro uznání záruky. Jako příklad uvádíme obecný postup platný pro montáž terasových prken z WPC.

Ukázka montáže terasy

Postup montáže terasy

Přípravné práce

Prvním krokem je příprava podkladového povrchu, abychom se vyhnuli komplikacím při samotné instalaci, resp. v době užívaní. Terasu WPC lze realizovat například na beton, štěrk či třeba stávající hydroizolaci. Každý montážník používá jiné metody, raději se předem domluvte na postupu přípravy podkladu. Terasová prkna mohou být instalována například na betonovou podlahu nebo na plastové podstavce. Pokud jsou položena na jiný zhutněný povrch než beton, musí být nosiče podepřeny betonovými podpěrami, aby se zabránilo klesání do podkladu.

Důležitý je spád podloží od domu, resp. nejvyššího bodu, kdy na každý metr připadá cca 10 mm, vždy ve stejném směru jako nosič na délku, aby byl zajištěn odtok vody. Nejvyšším bodem by měl být dům, pokud se jedná o plochu na něj navazující.

Nosiče

Z důvodu cirkulace vzduchu nesmí být terasová prkna instalována přímo na podklad/povrch, ale na dodávané nosiče WoodPlastic® 50×50 mm (pro řadu PREMIUM i MAX) či 50x30mm (pouze pro řadu PREMIUM) (nebo na dřevěné nosiče – tlakově impregnované dřevo nebo exotické dřevo) o minimální šířce a výšce 50 mm. Nosiče jsou podpůrnou konstrukcí pro podlahy. Musí být umístěny s maximální osovou vzdáleností 400 mm. Nosiče nejsou konstrukční dílce, tudíž musí ležet na rovném podkladu (jako je betonová podlaha) na celé své ploše. Nesmějí permanentně stát ve vodě a nesmějí být přímo zapuštěny do betonu. Nosiče nesmějí být ani kotveny přímo k podkladu (do země) nebo mezi sebou a zároveň nesmějí být také lepeny. Minimální mezera mezi konci nosičů na délku by měla být 10 mm a mezi koncem nosiče a zdí (nebo jinou pevnou překážkou) musí být nechána mezera 10-15 mm, aby bylo umožněno dostatečné odvodnění a možnost rozpínání při změně teploty.

Konec terasového prkna musí být podepřený nosičem a k němu také ukotvený, aby se eliminovalo špatné působení váhového zatížení na terasových prknech (ocelové nosníky nejsou povoleny). K eliminaci těchto tlaků se doporučuje použití dvojitého klipu pro ukotvení čtyř terasových prken. Doporučeno je také použití nosičů, které jsou o něco delší než terasová prkna, a po instalaci jejich zaříznutí listovou pilou. Díky tomuto řešení není třeba použít žádné ocelové kotvení.

Pokládka

Během instalace musí být mezi prkny ponechána spára nejméně 5 mm na šířku a 5 (popř. 8) mm na délku pro zajištění prostoru při rozpínání v závislosti na změně teploty a také vzhledem k počasí, tání sněhu a ledu. Klipy automaticky zajistí šířku spáry. Dále musí být ponechána 10-15 mm spára na okrajích hraničících se stěnou nebo jinou překážkou (například strom či sloupek). Okraj každého koncového prkna musí být přimontován k nosiči nebo hranolu.

Dokončení montáže

Krajové profily by měly být namontovány k prknům nebo nosičům nerezovými vruty o velikosti 4x60mm. Při ukládání dvou obrubných profilů ponechte mezi nimi 5 mm mezeru. Stejně tak ponechte 5 mm mezeru mezi krajovým profilem a koncem prkna v případě, že je profil kolmo ukotven k prknu. Vrut musí být použit každých 40 cm a je požadováno předvrtání děr.

Technické detaily

U teras ovlivňovaných povětrnostními vlivy doporučujeme provádět kontroly stavu a následné čištění 1-2x ročně. Nepřipevňujte přímo na terasová prkna poštovní schránky, světla atd.. Tyto předměty je vhodné upevnit skz prkna k pevnému podkladu (betonová patka apod.).

 

Odpovědět

Your email address will not be published. Required fields are marked *